Arrangementer

Kursus
Løgumkloster Refugium
Læs mere

Sang med børn under prædiken ved dåb - Løgumkloster

Formålet med  ”Sang med Børn” er at give mindre børn en musikalsk oplevelse, når de er i Kirke. Det kan som bekendt være svært for børn i alderen 1 til 6 år at forstå en prædiken og tilmed sidde stille under ...

Kursus
Thomas Kingos Kirke
Læs mere

Julekoncert - Sjælland

Årets julekoncert bliver i år i Hans Egede Kirke....

Koncert
Hans Egede Kirke
Læs mere

Spansk og italiensk orgelmusik november 2016 - Løgumkloster

Spansk og italiensk orgelmusik lever generelt et "stille liv" på vore breddegrader - og en del organister synes at være den mening, at musikken er lidt kedelig - og andre dækker sig ind under undskyldningen med...

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Byggesten til spirekoret - Alle skoler

Byggesten til Spirekoret - inspirationsdag med fokus på korprøven i spirekoret Kurset henvender sig til organister, korledere, folke- og musikskolelærere samt kirke-/kulturmedarbejdere.   Hvordan får jeg hørelæg...

Tilmelding til Sjællands Kirkemusikskole

Spansk og italiensk orgelmusik november 2016 - Løgumkloster

Spansk og italiensk orgelmusik lever generelt et "stille liv" på vore breddegrader - og en del organister synes at være den mening, at musikken er lidt kedelig - og andre dækker sig ind under undskyldningen med...

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Byggesten til spirekoret - Alle skoler

Byggesten til Spirekoret - inspirationsdag med fokus på korprøven i spirekoret Kurset henvender sig til organister, korledere, folke- og musikskolelærere samt kirke-/kulturmedarbejdere.   Hvordan får jeg hørelæg...

Tilmelding til Vestervig Kirkemusikskole

Kursus
Skt. Lukas Kirke, Aarhus
Læs mere

Det mindre orgel - en inspirations- og debat dag. - Sjælland

Der ses tegn på at -  ikke mindst de mindre - pibeorgler er under pres, idet et ikke ubetydeligt antal menigheder vælger at udskifte et pibeorgel med et el-orgel. Det kræver overvejelse og besindelse i flere henseende...

Inspirations dag
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Byggesten til spirekoret - Alle skoler

Byggesten til Spirekoret - inspirationsdag med fokus på korprøven i spirekoret Kurset henvender sig til organister, korledere, folke- og musikskolelærere samt kirke-/kulturmedarbejdere.   Hvordan får jeg hørelæg...

Tilmelding til Løgumkloster Kirkemusikskole

Konservatorieforberende hørelære og teori : Få styr på alt det der hører til den skriftlige prøve - Sjælland

Lone Bang Hemmet afholder igen i efteråret 2016 et kursus i hørelære og musikteori, der leder frem til en optagelsesprøve ved et klassisk musikkonservatorium. Kurset vil indeholde en grundig gennemgang af kravene til ...

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Korlederstemmen - Vestervig

Korlederstemmen - efteruddannelse for korledere i stemmenbrug og vokalt arbejde i korprøven Stemmen - korlederens vigtigste instrument Målgruppe: Uddannelsen henvender sig bredt til musiklærere, musikstuderende og ...

Prisen er for alle 5 moduler

Kursus
Silkeborg Kirke
Læs mere

Musik i kirken med de 1-3 årige og de 3-5 årige - Sjælland

Kurset vil omfatte teoretisk baggrund for, samt praktisk vej-ledning i at tilrettelægge og forestå det musikalske arbejde med aldersgruppen 1-5-årige Bøgerne: ”Salmer i dans og bevægelse” (Anne-Mette Riis, D...

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Generalbas på cembalo - Sjælland

De fleste kirkemusikere får på et tidspunkt lejlighed til at opføre et værk med en generalbasstemme, f. eks. en kantate med kirkens kor eller en baroksonate med en instrumentalist der gæster kirken. Mange vælger at spill...

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Orgelpædagogik for børn og unge - Sjælland

Kurset har til formål at bibringe deltagerne et grundlæggende teoretisk og praktisk kendskab til orgelpædagogik med henblik på at undervise børn og unge...

Børnehaven på besøg i kirken - Sjælland

I efteråret 2015 genoptog vi de succesrige netværksdage for alle der arbejder med musik med babyer, børn og unge i kirken. Netværket er et tilbud om ny inspiration, erfaringsudveksling, vidensdeling mm, og er åbent for ...

Kursus
Dyssegårdskirken
Læs mere

Børnekorakademiet - Sjælland

Børnekorakademiet udbyder en række kurser i børnekorledelse mm. Kurserne løber over skoleåret 2016-2017 og udbydes i både Slagelse, Odense og Århus. Læs mere her Download brochure med kursusudbud her og flyer her...

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Sommerkursus med Tina Kiberg og Lindy Rosborg - Sjælland

for sangere og organister, i Sct Andreas Kirke i København Åbningskoncert i Sct Andreas kirke med Tina Kiberg og Lindy Rosborg mandag d. 20 kl 19.30 Masterclasses mandag, tirsdag og onsdag kl 10-13 og 14-16. Work...

Kursus
Sct. Andreas Kirke
Læs mere

Dimissionskoncert m sommerfest - Sjælland

Dimissionskoncert for årets kandidater. Efterfølgnede afholder skolen sommerfest. Programmet for koncerten bliver sammensat blandt årets kandidat og kan ses her ...

Koncert
Skt. Nikolai Kirke, Holbæk
Læs mere

Kirkemusikkens dag - Sjælland

En samtaledag om - Salmesang og Kirkesangbog - - Natkirke - - Orgler og orgelspil -...

Kursus
Emmaus- galleri & kursuscenter
Læs mere

Årsafslutning 2016 - Løgumkloster

Dagsprogram Beskrivelse af ekskursion og dagsforløb ...

Arrangement
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Musik og gudstjeneste med mindre børn 6.-8. juni 2016 - Løgumkloster

Kurset handler om musikalsk legestue i kirke og sognegård for de 1-3 årige. Da tidligere babysalmesangsdeltagere ofte vælger at fortsætte til musikalsk legestue, er børnene somme tider under 1 år. Vi vil gennemgå egnet r...

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Kursus i babysalmesang onsdag den 25. maj - fredag den 27. maj 2016 - Løgumkloster

Kurset henvender sig til dig, der skal have dit første hold i babysalmesang. Læs mere her...

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Studiedag - som optakt til Reformationsjubilæet 17-5-2016 - Løgumkloster

Reformationsjubilæet i 2017 giver anledning til at overveje Luthers betydning for os som lutheranere 500 år efter reformationens indførelse. Læs mere her...

Kursus
Linå Kirke
Læs mere

Studiedag Optakt til reformationsjubilæet - Sjælland

Forum Musik Teologi inviterer til studiedag tirsdag d. 17. maj 2016 kl 9.30-17.00 i Linå Kirke ved Silkeborg Reformationsjubilæet i 2017 giver anledning til at oerveje Luthers betydning for os som lutheranere 500 år ...

Arrangement
Linå Kirke
Læs mere

Kursus i Taleteknik, Stemmelægning og Sang - Løgumkloster

Præster og andre kirkelige medarbejdere erfarer, hvorledes stemmen kan blive belastet i det daglige arbejde ved såvel tale som sang. Kursusdagene vil tage fat på emner omkring stemmens udvikling og klang samt evt. stemme...

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Kursus i Taleteknik, Stemmelægning og Sang - Løgumkloster

Præster og andre kirkelige medarbejdere erfarer, hvorledes stemmen kan blive belastet i det daglige arbejde ved såvel tale som sang. Kursusdagene vil tage fat på emner omkring stemmens udvikling og klang samt evt. stemme...

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Koncert mellem påske og pinse - Sjælland

Koncert mellem Påske og Pinse i Jesuskirken (Valby) Kirkesanger- og organiststuderende spiller og synger. Se program for koncerten her...

Koncert
Jesuskirken
Læs mere

Salmebogen fra mandag til lørdag - Vestervig

Salmemaraton, Mini/Konfirmander, Salmeaftener m.m. Kurset henvender sig til alle, der arbejder med salmer i kirkelivet - præster, organister, kirkesangere, korledere og kirke-/kulturmedarbejdere. Brochure og tilmelding...

Kursus
Vestervig Kirkemusikskole
Læs mere

Babysalmesang - Sjælland

Anne-Mette Riis afholder igen i foråret 2016 kursus i at lede babysalmesang. Kurset vil omfatte teoretisk baggrund for, samt praktisk vejledning i at lede babysalmesang, med udgangspunkt i bogen: SALMER I DANS OG BEVÆ...

Kursus
Hans Egede Kirke
Læs mere

Elektronisk nodeskrivning i programmet SIBELIUS - Vestervig

Lære grundlæggende færdigheder i brug af elektronisk nodeskrivning til renskrivning af bl.a. kor- og orgelsatser. Kurset henvender sig til organister, korledere og andre, som ønsker at udvikle færdigheder i brugen af Si...

Første gang

Kursus
Det Jyske Musikkonservatorium
Læs mere

Salmer i dans, bevægelse og leg - Sjælland

I efteråret 2015 genoptog vi de succesrige netværksdage for alle der arbejder med musik med babyer, børn og unge i kirken. Netværket er et tilbud om ny inspiration, erfaringsudveksling, vidensdeling mm, og er åbent for ...

Kursus
Stavnsholtkirken
Læs mere

Musik i kirken - Babysalmesang, sang spil og bevægelse - Vestervig

Inspirationsdag for præster, organister, kirke-/kultur-medarbejdere, kirkesangere og musik-pædagoger med ny inspiration til arbejdet med babysalmesang, musik i kirken med mindre børn, børnekor og med familiegudstjenester...

Kursus
Vestervig Kirkemusikskole
Læs mere

Orgelimprovisation i Gudstjenesten - Sjælland

Mål: Kursisten er efter endt kursus blevet mere fortrolig med at anvende improvisation i gudstjenestesammenhæng, især som salmeforspil og som præ- og postludier. Kursisten har opnået tillid til egne evner på området imp...

Kursus
Holmens Kirke
Læs mere

Koncert i Hasle kirke

Koncert på Bornholm med studerende...

Koncert
Hasle Kirke
Læs mere

Salmesang for demente 22. - 24. februar 2016 - Løgumkloster

Musik og sang påvirker os hele livet både fysisk, psykisk, åndeligt og socialt. Den fremkalder billeder, historier, stemninger og minder - og rører derved ved vores følelser. For demente kan dette være en mulighed for ig...

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Orientering - Åbent Hus i Horsensafdelingen - Løgumkloster

På Løgumkloster Kirkemusikskoles eksterne afdeling i Horsens....

Arrangement
Horsens afdelingen
Læs mere

Orientering - Åbent Hus i Odenseafdelingen - Løgumkloster

På Løgumkloster Kirkemusikskoles eksterne afdeling i Odense...

Arrangement
Odense-afdelingen
Læs mere

Orientering - Åbent Hus i Tarmafdelingen - Løgumkloster

På Løgumkloster Kirkemusikskoles eksterne afdeling i Tarm....

Arrangement
Tarm-afdelingen
Læs mere

Åbent hus/salmesang i Maribo Domkirke - Sjælland

Åbent hus / Salmesang i Maribo Kirke. Programmet fra aftenen kan ses her:    Program for introduktionsaften 22. februar 2016 kl 19-21.30 i Maribo D...

Arrangement
Maribo Domkirke
Læs mere

Natkirke i Roskilde Domkirke - Sjælland

Medvirken ved natkirke i Roskilde Domkirke. Organister og kirkesangere spiller og synger ved natkirke-arrangement i Roskilde Domkirke. Tovholder: Eva Bruun Hansen, tilmelding senest d. 9. januar. Deltagelse er fra sen ...

Koncert
Roskilde Domkirke
Læs mere

Orienteringsarrangement vedr. optagelse på Kirkemusikskolen - Løgumkloster

Tilmelding kan ske til Kirkemusikskolen på 74744070 eller lkms@km.dk...

Arrangement
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Orientering - Åbent Hus i Horsensafdelingen - Løgumkloster

På Løgumkloster Kirkemusikskoles eksterne afdeling i Horsens....

Arrangement
Horsens afdelingen
Læs mere

Orientering - Åbent Hus i Odenseafdelingen - Løgumkloster

På Løgumkloster Kirkemusikskoles eksterne afdeling i Odense...

Arrangement
Odense-afdelingen
Læs mere

Orientering - Åbent Hus i Tarmafdelingen - Løgumkloster

På Løgumkloster Kirkemusikskoles eksterne afdeling i Tarm....

Arrangement
Tarm-afdelingen
Læs mere

Åbent hus med koncert i Roskilde - Sjælland

Åbent hus - med koncert i Roskilde Kom til åbent hus og hør om vores uddannelsesmuligheder. Vi indleder med en elev-koncert i Gl. Vor Frue kirken og fortsætter i vores lokaler i Allehelgensgade. Ønsker du at spille e...

Koncert
Gl. Vor Frue Kirke
Læs mere

Orienteringsarrangement vedr. optagelse på Kirkemusikskolen - Løgumkloster

Tilmelding kan ske til Kirkemusikskolen på 74744070 eller lkms@km.dk...

Arrangement
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Klaver i Kirken 1 - Vestervig

Klaverledsagelse i mange stilarter Kursus med Mads Granum Kurset henvender sig til dig som er organist og/eller korleder, og som ønsker at opnå større frihed i anvendelse af klaver og orgel i kirkelig sammenhæng. Kurs...

Kursus
Ellevang Kirke
Læs mere

De ni læsninger - julekoncert - Sjælland

De ni læsninger med Torebykoret i Nørre Ørslev kirke. Program for aftenen kan ses her   ************** Hver anden mandag holder Sjællands Kirkemusikskole til i Sundkirken og Toreby kirke, hvor kirkesangere og organ...

Koncert
Nørre Alslev kirke
Læs mere

Julekoncert i Hørsholm Kirke - Sjælland

Årets traditionsrige julekoncert afholdes i år i Hørsholm Kirke. På programmet er der værker instuderet i løbet af Korprojekt I (af SjKs studerende), samt soloværker for orgel, solo- og ensemblesang samt fællessalme. P...

Koncert
Hørsholm Kirke
Læs mere

Advents- og julekoncert på Roskilde bibliotek - Sjælland

I år afholder vi advents- og julekoncert på Roskilde bibliotek. Program for eftermiddagens koncert kan hentes her...

Koncert
Roskilde bibliotek
Læs mere
Arrangement
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Advents- og julekoncert i Svaneke - Sjælland

Årets advents- og julekoncert for vores afdeling på Bornholm bliver i år afholdt i Svaneke Kirke. Kom og hør julemusik fra Danmark, Sverige, Tyskland, Frankrig, Irland og England, spillet og sunget af Bornholmske kirkes...

Koncert
Svaneke Kirke
Læs mere

Sang, stemmelægning, taleteknik 2 - Løgumkloster

For præster, sognemedhjælpere, m.fl. v/ Sangpædagoger fra Kirkemusikskolen Læs mere her...

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Kursus "Sang, stemmelægning, taleteknik 1" - Løgumkloster

For præster, sognemedhjælpere, m.fl. v/ Sangpædagoger fra Kirkemusikskolen Læs mere her...

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Sangrepertoire for kirkesangere - Sjælland

Kurset er desværre aflyst pga. for få tilmeldte...

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Koncert ved Roskilde bachuge - Sjælland

Traditionen tro afholder SjK koncert i forbindelse med Roskilde Bachuge. Koncerten foregår i Gl. Vor Frue Kirke med værker af bl.a. Bach. Program for koncerten kan ses her Program for ugen kan ses her...

Koncert
Gl. Vor Frue Kirke
Læs mere

Liturgisk sang og oplæsning - for kirkesangere - Vestervig

Kursus i liturgisk sang og oplæsning for kirkesangere. Hvordan gør vi kirkesangerens liturgiske opgaver til en harmonisk del af gudstjenestens eller kirkehandlingens helhed? Spørgsmålet behandles i oplæg fra underviser...

Kursus
Vestervig Kirkemusikskole
Læs mere

Musik i kirken med de 1-3 årige - Sjælland

Kurset omfatter teoretisk baggrund for, samt praktisk vedledning i at tilrettelægge og forestå det musikalske arbejde med småbørn i kirken, med udgangspunkt i bogen "Salmer i dans og bevægelse" Det er en forde...

Kursus
Jægersborg kirke
Læs mere

Foredrag om Kirkemusikkens historie i Sønderjylland og Slesvig - Løgumkloster

I Korsalen på Løgumkloster Kirkemusikskole. Gratis deltagelse - alle er velkomne....

Arrangement
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

De ugentlige korvitaminer - Vestervig

   Hvordan bliver der tid til hørelære og gudstjenesteforsta else i den ugent-lige korprøve?  Hvordan kan vi formidle god sangteknik til korsangere, vi kun er sammen med en gang om ugen? ...

Tidspunkt ikke fastsat endnu

Kursus
Aaby Sognegård
Læs mere

2 Inspirationsdage for organister - bryllupper og begravelser - Løgumkloster

Inspirationsdage for organister med præsentation af repertoire til de kirkelige handlinger: bryllupper og begravelser. Kurset henvender sig især til PO-organister samt studerende på kirkemusikskolernes eksamenslinje. ...

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Musikalsk legestue 19.-21. oktober 2015 - Løgumkloster

/o:p> Indhold: Der arbejdes med til...

Kursus
Løgumkloster Refugium
Læs mere

Koncert i Bregninge Kirke - Sjælland

Organister og kirkesangere fra Torebyafdelingen og Torebykoret spiller og synger i Bregninge Kirke.  ...

Koncert
Brønderslev Kirke
Læs mere

2 Inspirationsdage for organister - bryllupper og begravelser - Løgumkloster

Inspirationsdage for organister med præsentation af repertoire til de kirkelige handlinger: bryllupper og begravelser. Kurset henvender sig især til PO-organister samt studerende på kirkemusikskolernes eksamenslinje. ...

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Hørelære i korarbejdet - Vestervig

Kursets mål er at give korlederen redskaber til at integrere hørelære i korprøven, både gennem korte øvelser og gennem korrepertoiret. Formålet er at dygtiggøre og bevidstgøre hver enkelt korsanger og dermed lette d...

Kursus
Margrethekirken
Læs mere

Sangeftermiddag i Jakobskirkens - Sjælland

Sangeftermiddag i Jakobskirken. Koncerten er for Jakobkirkens seniorklub og ikke åben for publikum udefra. Er du kirkesangerstuderende og gerne vil deltage, er tilmeldingsfristen d. 22. september, husk at aftale det m...

Koncert
Jakobskirken, Roskilde
Læs mere

En dag omkring Per Nørgaards orgelværker - Sjælland

Organist Jens E. Christensen - en af de fremmeste kendere af det tyvende årundredes danske orgelmusik - fortæller om og spiller fra en nyudgiven retrospektiv samling af Per Nørgaards Orgelværker.   Deltagelse er gratis....

Kursus
Vor Frelsers Kirke
Læs mere

Salmer i dans - bevægelse og leg. Netværksdag - Sjælland

I efteråret 2015 genoptager vi de succesrige netværksdage for alle der arbejder musik med babyer, børn og unge i kirken. Netværket er et tilbud om ny inspiration, erfaringsudveksling, vidensdeling mm, og er åbent for ...

Kursus
Skt. Jørgens Kirke
Læs mere

Orgelimprovisation i Gudstjenesten II - Vestervig

Deltageren opnår fortrolighed med anvendelse af improvisation i gudstjenestesammenhæng. Der arbejdes med udførelse af improviserede satser ud fra forskellige modeller og formskemaer. Kurset henvender sig til organister...

Tidspunkt ikke fastsat endnu

Kursus
Skt. Markus Kirke, Aalborg
Læs mere

Orgelpædagogik for børn og unge - Sjælland

Kurset er målrettet alle interesserede organister, hvad enten man i forvejen har børn og ungensom lever elelr gerne vil i gang...

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Byggesten til børnekoret 18. september 2015 i Fredericia - Løgumkloster

Kurset henvender sig til organister, korledere, lærere samt sognemedhjælpere og giver inspiration til arbejdet med børnekor for 2.-5. klassetrin. Læs mere her...

Kursus
Christianskirken
Læs mere

Fyraftenssang - Sjælland

Roskilde Synger og Sjællands Kirkemusikskole indbyder til Fyraftenssang i Bispegårdens have. Vi synger en buket af sensommersange med fokus på Carl Nielsen. Se program Arrangementet er åbent for alle:  Kom og syng med...

Arrangement
Roskilde Bispegårds have
Læs mere

Music Mind Games i korarbejdet - Vestervig

  Music Mind Games i Korarbejdet   I forhold til den traditionelle undervisning i musikteori adskiller Music Mind Games sig ved at føje leg og aktivitet til indlæring. Med andre ord udvikler eleverne færdigheder i ...

Kursus
Margrethekirken
Læs mere

Orgelimprovisation i gudstjenesten - Sjælland

Kurset henvender sig til organister med PO-eksamen eller med tilsvarende forudsætninger og erfaringer Mål: Kursisten er efter endt kursus blevet mere fortrolig med at anvende improvisation i gudstjenestesammenhæng, især...

Kursus
Holmens Kirke
Læs mere

Byggesten til børnekoret 2015 - Vestervig

Inspiration til arbejdet med kor for 2. - 5. klassetrin Folkekirkens ungdomskor arrangerer i samarbejde med Folkekirkens Kirkemusikskoler i Løgumkloster, Roskilde og Vestervig en inspirationsdag med fokus på Børnekor....

Kursus
Brønderslev Kirke
Læs mere

Musik i kirken - babyer og børn. - Sjælland

Inspirationsdag med stiftspræst Helene Dam og musikpædagog Cæcilia Glode.   Københavns Stift, Bornholms Provsti og Sjællands Kirkemusikskole inviterer alle øens præster, organister, kirke- og kulturmedarbejdere, kirkes...

Kursus
Skt. Nicolai Kirke, Rønne
Læs mere

Babysalmesang 31. august - 2. september 2015 - Løgumkloster

/o:p> Indhold: Der arbejdes med tilre...

Kursus
Løgumkloster Refugium
Læs mere

Klaver i kirken 2 - herunder akkompagnement af kor - Sjælland

Kurset er desværre aflyst pga. for få tilmeldte....

Kursus
Lindevang Kirke
Læs mere

Klaver i kirken 1 - klaverledsagelse i mange stilarter - Sjælland

Kurset er desværre af lyst pga. for få tilmeldte....

Kursus
Lindevang Kirke
Læs mere

Byggesten til Børnekoret 2015 - Sjælland

Inspiration til arbejdet med kor for 2. - 5. klassetrin Folkekirkens ungdomskor arrangerer i samarbejde med Folkekirkens Kirkemusikskoler i Løgumkloster, Roskilde og Vestervig en inspirationsdag med fokus på Børnekor. K...

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Inspirationsdage for organister, korledere og musiklærere i Haderslev - Løgumkloster

170 korsangere, Børnekor og fyraftenskor, drenge- og pigekorsangere på eliteniveau - Instruktører fra Danmark, Norge og Østrig. Yderligere oplysninger og program her...

Kursus
Haderslev Domkirke
Læs mere

Korlederstemmen - Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven - Sjælland

Baggrund: De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret gennem opvarmning og målrettet klangarbejde har givet fantastiske kor og ensembler - tillige med ikoniske kordirigenter. Det har skabt nye idealer og mål for...

Kursus
Roskilde Domkirkes Konventhus
Læs mere

Kirkemusikkens dag - Salmer og salmesang - Sjælland

   Kirkemusikkens dag En inspirationsdag for alle med interesse for kirke og kirkemusik Sjællands Kirkemusikskole indbyder til samtaledag om Salmer og salmesang  - vi synger salmer og vi synger nye salmer ...

Kursus
Emmaus- galleri & kursuscenter
Læs mere

Sommerkursusdage og koncert - Sjælland

Sjællands Kirke musikskole inviterer til SOMMERKUSUSDAGE og KONCERT  for SANGERE og ORGANISTER   med   TINA KIBERG og LINDY ROSBORG   i Sct. Andreas Kirke i København 22/6-25/6   Fire intensive kursusdage i t...

Kursus
Sct. Andreas Kirke
Læs mere

Dimissionskoncert og sommerfest - Sjælland

Årets dimissionkoncert er sammensat af skolen med værker fra vores studerendes eksamens-repertoire. Koncerten afholdes i Dyssegårdskirken. Efter koncerten uddeles eksamensbeviser. Årets sommerfest afholdes efter koncer...

Koncert
Dyssegårdskirken
Læs mere

Årsafslutning 2015 - Løgumkloster

/o:p> Kl. 10.00      Rundvisning og fortælling om Løgumkloster Kirke og kloster, herunder den nylige restaurering   v/ overinspektør Elsemarie Dam-Jensen,...

Arrangement
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Carl Nielsen 150 år - Vestervig

Kl. 17.30  Foredrag om Carl Nielsen på Vestervig Kirkemusikskole v/ Karsten Eskildsen Kl. 20.00  Koncert i Agger Kirke med kor og solister Læs mere om programmet HER...

Koncert
Vestervig Kirkemusikskole
Læs mere

"Nielsen og Nystedt for blandede kor" - Vestervig

Den gode korklang Vestervig Kirkemusikskole arrangerer i samarbejde med FUK en inspirationsdag, hvor der sættes fokus på den gode korklang. Kurset henvender sig til blandede voksenkor på amatørplan og til deres korled...

Kursus
Nørrelandskirken
Læs mere

Efteruddannelse i rytmisk musik for organister 2015 - Løgumkloster

Datoer for kursusgange i efteråret 2015 aftales med kursisterne, når kurset er påbegyndt. Kurset er tilrettelagt for organister med PO-eksamen eller eksamen fra et musikkonservatorium. Fokus er på den rytmiske musik, ...

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Sangaften på Roskilde Bibliotek - Sjælland

Sjællands Kirkemusikskoles sangstuderende optræder på den traditionsrige sangaften på Roskilde Biblioteket. Pianist Susanne Germer akkompagnerer til. Er du sangstuderende, og har du lyst til at optræde på sangaftenen, e...

Koncert
Roskilde bibliotek
Læs mere

Musikalsk legestue 11. - 13. maj 2015 - Løgumkloster

/o:p> Indhold: Der arbejdes med til...

Kursus
Løgumkloster Refugium
Læs mere

Forårskoncert, Stormarkskirken - Sjælland

Det dufter lysegrønt af græs - og fugletungers tusindfryd kappes om at give lyd Kirkemusikskolen holder forårskoncert i Stormarkskirken mandag d. 11. maj kl. 19 Hver anden mandag er der orgel og sangundervisning i hen...

Koncert
Stormarkskirken
Læs mere

Elevkoncert i Nr. Løgum Kirke - Løgumkloster

Elever fra Kirkemusikskolen synger i kor. Gratis adgang - alle er velkomne....

Koncert
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Elevkoncert i Bedsted Kirke - Løgumkloster

Elever fra Kirkemusikskolen synger i kor. Gratis adgang - alle er velkomne....

Koncert
Bedsted Kirke
Læs mere

Babysalmesang 20. - 22. april 2015 - Løgumkloster

/o:p> Indhold: Der arbejdes med tilre...

Kursus
Løgumkloster Refugium
Læs mere

Lær at akkompagnere rytmiske salmer på orgel - kursusdag - Sjælland

Kurset er desværre aflyst pga for få tilmeldte...

Kursus
Lindevang Kirke
Læs mere

Børnekorleder-kursus på Fyn - Løgumkloster

/o:p> Med dette kursus får mus...

Kursus
Odense Musikskole
Læs mere

Efteruddannelse i rytmisk musik for organister 2015 - Løgumkloster

Datoer for kursusgange i efteråret 2015 aftales med kursisterne, når kurset er påbegyndt. Kurset er tilrettelagt for organister med PO-eksamen eller eksamen fra et musikkonservatorium. Fokus er på den rytmiske musik, ...

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Foredrag om Bachs Johannespassion - Løgumkloster

Rektor Hans Christian Hein taler ved et foredrag om J.S. Bachs Johannespassion, der opføres i Løgumkloster Kirke søndag, d. 29. marts. Bachs Johannespassion er som hans Matthæuspassion et af hovedværkerne i passionsge...

Arrangement
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Babysalmesang - grundkursus med praktik i at lede babysalmesang - Sjælland

Anne-Mette Riis afholder igen i 2015 kursus i at lede babysalmesang. Kurset vil omfatte teoretisk baggrund for, samt praktisk vejledning i at lede babysalmesang, med udgangspunkt i bogen: SALMER I DANS OG BEVÆGELSE. Ku...

Kursus
Skt. Nikolai Kirke, Holbæk
Læs mere

Orgelimprovisation i gudstjenesten - Sjælland

Mål:  Kursisten er efter endt kursus blevet mere fortrolig med at anvende improvisation i gudstjenestesammenhæng, især som salmeforspil og som præ– og postludier. Kursisten har opnået tillid til egne evner på omr...

Kursus
Holmens Kirke
Læs mere

Det musikalske samarbejde i gudstjenesten - Vestervig

Kurset henvender sig til både erfarne og nybegyndere – organister, kirkesangere; meget gerne medbringende deres ”egen” præst! Programmet vil bestå af oplæg, erfaringsudveksling samt praktiske øvelser i...

Kursus
Aars Kirke
Læs mere

Korweekend 2015 - Løgumkloster

Aflyst pga. for få tilmeldte....

Undervisning
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Passionskoncert - Sjælland

Passionskoncert med medvirken af sangere og organister Programmet kan ses her...

Koncert
Timotheus Kirken
Læs mere

Babysalmesang - grundkursus med praktik i at lede babysalmesang - Sjælland

Anne-Mette Riis afholder igen i 2015 kursus i at lede babysalmesang. Kurset vil omfatte teoretisk baggrund for, samt praktisk vejledning i at lede babysalmesang, med udgangspunkt i bogen: SALMER I DANS OG BEVÆGELSE. Ku...

Kursus
Skt. Nikolai Kirke, Holbæk
Læs mere

Sådan spreder du nyheden om din koncert - Sjælland

KURSET ER DESVÆRRE AFLYST PGA. FOR FÅ TILMELDINGER...

Ved framelding efter d. 5. februar opkræves fuld betaling

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Efteruddannelse i rytmisk musik for organister 2015 - Løgumkloster

Datoer for kursusgange i efteråret 2015 aftales med kursisterne, når kurset er påbegyndt. Kurset er tilrettelagt for organister med PO-eksamen eller eksamen fra et musikkonservatorium. Fokus er på den rytmiske musik, ...

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Babysalmesang - grundkursus med praktik i at lede babysalmesang - Sjælland

Anne-Mette Riis afholder igen i 2015 kursus i at lede babysalmesang. Kurset vil omfatte teoretisk baggrund for, samt praktisk vejledning i at lede babysalmesang, med udgangspunkt i bogen: SALMER I DANS OG BEVÆGELSE. Ku...

Kursus
Skt. Nikolai Kirke, Holbæk
Læs mere

Orgelimprovisation i gudstjenesten - Sjælland

Mål:  Kursisten er efter endt kursus blevet mere fortrolig med at anvende improvisation i gudstjenestesammenhæng, især som salmeforspil og som præ– og postludier. Kursisten har opnået tillid til egne evner på omr...

Kursus
Holmens Kirke
Læs mere

Børnekorleder-kursus på Fyn - Løgumkloster

/o:p> Med dette kursus får mus...

Kursus
Odense Musikskole
Læs mere

Babysalmesang - grundkursus med praktik i at lede babysalmesang - Sjælland

Anne-Mette Riis afholder igen i 2015 kursus i at lede babysalmesang. Kurset vil omfatte teoretisk baggrund for, samt praktisk vejledning i at lede babysalmesang, med udgangspunkt i bogen: SALMER I DANS OG BEVÆGELSE. Ku...

Kursus
Skt. Nikolai Kirke, Holbæk
Læs mere

Babysalmesang - grundkursus med praktik i at lede babysalmesang - Sjælland

Anne-Mette Riis afholder igen i 2015 kursus i at lede babysalmesang. Kurset vil omfatte teoretisk baggrund for, samt praktisk vejledning i at lede babysalmesang, med udgangspunkt i bogen: SALMER I DANS OG BEVÆGELSE. Ku...

Ved framelding efter d. 15. januar fuld betaling. pris for 5 mandage

Kursus
Skt. Nikolai Kirke, Holbæk
Læs mere

Orgelimprovisation i gudstjenesten - Sjælland

Mål:  Kursisten er efter endt kursus blevet mere fortrolig med at anvende improvisation i gudstjenestesammenhæng, især som salmeforspil og som præ– og postludier. Kursisten har opnået tillid til egne evner på omr...

Ved framelding efter 20. januar fuld betaling. Pris for 3 mandage

Kursus
Holmens Kirke
Læs mere

Kirkemusik i Sønderjylland-Schleswig i 1600-1700-tallet med foredrag og koncerter - Løgumkloster

Kursusdage om kirkemusik i 1700-tallet i Sønderjylland og Schleswig med særlig henblik på Tønderegnen. - bl.a. koncert i Tønder Kristkirke med opførelse af kantater af Ursinus v/ Anne Mette Balling samt ensemble. - f...

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Natkirke i Roskilde Domkirke - Sjælland

Organist- og kirkesangerstuderende synger og spiller ved natkirke-arrangementet i Roskilde Domkirke. Prøver vil være før natkirken, så vi er i gang fra sen eftermiddag og frem. Vil du gerne være med? Tilmelding til Eva...

Koncert
Roskilde Domkirke
Læs mere

Børnekorleder-kursus på Fyn - Løgumkloster

/o:p> Med dette kursus får mus...

Kursus
Odense Musikskole
Læs mere

Kirkemusiker i Folkekirken - inspirationsdag om uddannelserne - Vestervig

Inspirationsdag for dig som kunne overveje et sporskifte   Folkekirkens kirkemusikskoler uddanner kirkemusikere til Den Danske Folkekirke... Uddannelserne omfatter grunduddannelser med kompetencegivende prøve samt eft...

Inspirations dag
Mejdal Kirke
Læs mere

Repertoirekursus for kirkesangere - solosange samt nye salmer og liturgiske sange - Sjælland

Kom og få udvidet dit repertoire af salmer og sange til anvendelse i kirken, og lær nogle flere solosange i forskellige genrer til anvendelse ved bryllupper, begravelser, musikgudstjenester og kirkekoncerter. Kurset henv...

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Musik på computer - Lydoptagelse og digital bearbejdning - Løgumkloster

/o:p> Kurset vil præsentere en række programmer og anvendelsesmuligheder, som den enkelte derefter må fordybe sig i. Kurset prætend...

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Natkirke i Vestervig - Vestervig

Kirkemusikskolens studrende medvirker ved natkirke i Vestervig Kirke...

Arrangement
Vestervig Kirke
Læs mere

Efteruddannelse i rytmisk musik for organister 2015 - Løgumkloster

Datoer for kursusgange i efteråret 2015 aftales med kursisterne, når kurset er påbegyndt. Kurset er tilrettelagt for organister med PO-eksamen eller eksamen fra et musikkonservatorium. Fokus er på den rytmiske musik, ...

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Klaver i kirken 2 - herunder akkompagnement af kor - Sjælland

Kurset er desværre aflyst, pga. for få tilmeldinger ...

1. af 8 fremmødegange

Kursus
Lindevang Kirke
Læs mere

Klaver i kirken 1 - Klaverledsagelse i mange stilarter - Sjælland

Kurset er desværre aflyst, pga. for få tilmeldinger...

1. af 8 mødegange

Kursus
Lindevang Kirke
Læs mere

Børnekorleder-kursus på Fyn - Løgumkloster

/o:p> Med dette kursus får mus...

Kursus
Odense Musikskole
Læs mere

Konservatorieforberedende hørelære og teori - Sjælland

Konservatorieforberedende hørelære og teori Få styr på alt det der hører til den skriftlige prøve. Underviser: Kristine Vad Målgruppe: musikstuderende der indstiller sig til optagelsesprøve til en klassisk konservator...

8. mødegang ud af 9.

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

De ni læsninger - julekoncert i Majbølle kirke - Sjælland

Årets julekoncert for afdelingen i Toreby afholdes i Majbølle kirke. Ud over de ni læsninger, byder programmet på værker for kor- og sole samt orgel. Se programmet her Medvirkende: Nuværende og tidligere kirke- og o...

Koncert
Majbølle kirke
Læs mere

Konservatorieforberedende hørelære og teori - Sjælland

Konservatorieforberedende hørelære og teori Få styr på alt det der hører til den skriftlige prøve. Underviser: Kristine Vad Målgruppe: musikstuderende der indstiller sig til optagelsesprøve til en klassisk konservator...

7. mødegang ud af 9.

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Adventsstævne 2014 - Løgumkloster

Adventsstævne for studerende og lærere fra alle skolens afdelinger afholdes fredag, d. 28. november i Løgumkloster. Der vil være mulighed for at deltage i hele dagens program – eller i dele af programmet. Træf gern...

Arrangement
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Konservatorieforberedende hørelære og teori - Sjælland

Konservatorieforberedende hørelære og teori Få styr på alt det der hører til den skriftlige prøve. Underviser: Kristine Vad Målgruppe: musikstuderende der indstiller sig til optagelsesprøve til en klassisk konservator...

6. mødegang ud af 9.

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Konservatorieforberedende hørelære og teori - Sjælland

Konservatorieforberedende hørelære og teori Få styr på alt det der hører til den skriftlige prøve. Underviser: Kristine Vad Målgruppe: musikstuderende der indstiller sig til optagelsesprøve til en klassisk konservator...

5. mødegang ud af 9.

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Max Reger og kirkemusikken - Løgumkloster

Foredragsaften om komponisten Max Reger, født 1873 og død 1916. Reger uddannede sig i klaver- og orgelspil samt musikteori/komposition. Han blev tidligt lærer i komposition ved konservatoriet i Leipzig. Denne stilling ...

Arrangement
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Musik i kirken med de 1-3 årige - Sjælland

Kurset vil omfatte teorerisk baggrund for, samt praktisk vejledning i at tilrettelægge og forstår det musikalske arbejde med småbørn i kirken, med udgangspunkt i bogen: Salmer i dans og bevægelse Det er en fordel at man...

Ved framelding efter 26. september fuld betaling

Kursus
Skt. Jørgens Kirke
Læs mere

Klaverledsagelse i mange stilarter - Sjælland

Mål: Deltageren kan vurdere en akkompagnementsopgave ud fra stil og genre. Deltageren kan realisere et velegnet akkom-pagnement under hensyntagen til de syngende, til situatio-nen, og til salmens/sangens stil og genre. ...

Ved framelding efter d. 18. aug fuld betaling. pris for 6 mandage

Kursus
Lindevang Kirke
Læs mere

Korakkompagnement - Lær at akkompagnere rytmisk kor - Sjælland

Mål Målet er at kursisten tilegner sig et stort stilkendskab indenfor genrerne Jazz, latin, pop og gospel, samt opnår praktisk kompe-tence til at tilrettelægge og udføre akkompagnement af forskellige typer kor inden for...

Ved framelding efter d. 18. august opkræves fuld betaling. Prisen er for alle 6 mandage

Kursus
Lindevang Kirke
Læs mere

Repertoirekursus for kirkesangere - solosange samt nye salmer og liturgiske sange - Sjælland

Kom og få udvidet dit repertoire af salmer og sange til anvendelse i kirken, og lær nogle flere solosange i forskellige genrer til anvendelse ved bryllupper, begravelser, musikgudstjenester og kirkekoncerter. Kurset henv...

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Konservatorieforberedende hørelære og teori - Sjælland

Konservatorieforberedende hørelære og teori Få styr på alt det der hører til den skriftlige prøve. Underviser: Kristine Vad Målgruppe: musikstuderende der indstiller sig til optagelsesprøve til en klassisk konservator...

4. mødegang ud af 9.

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Musik i kirken med de 1-3 årige - Sjælland

Kurset vil omfatte teorerisk baggrund for, samt praktisk vejledning i at tilrettelægge og forstår det musikalske arbejde med småbørn i kirken, med udgangspunkt i bogen: Salmer i dans og bevægelse Det er en fordel at man...

Ved framelding efter 26. september fuld betaling

Kursus
Skt. Jørgens Kirke
Læs mere

Børnekorleder-kursus på Fyn - Løgumkloster

/o:p> Med dette kursus får mus...

Kursus
Odense Musikskole
Læs mere

Konservatorieforberedende hørelære og teori - Sjælland

Konservatorieforberedende hørelære og teori Få styr på alt det der hører til den skriftlige prøve. Underviser: Kristine Vad Målgruppe: musikstuderende der indstiller sig til optagelsesprøve til en klassisk konservator...

3. mødegang ud af 9.

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Musik i kirken med de 1-3 årige - Sjælland

Kurset vil omfatte teorerisk baggrund for, samt praktisk vejledning i at tilrettelægge og forstår det musikalske arbejde med småbørn i kirken, med udgangspunkt i bogen: Salmer i dans og bevægelse Det er en fordel at man...

Ved framelding efter 26. september fuld betaling

Kursus
Skt. Jørgens Kirke
Læs mere

Klaverledsagelse i mange stilarter - Sjælland

Mål: Deltageren kan vurdere en akkompagnementsopgave ud fra stil og genre. Deltageren kan realisere et velegnet akkom-pagnement under hensyntagen til de syngende, til situatio-nen, og til salmens/sangens stil og genre. ...

Ved framelding efter d. 18. aug fuld betaling. pris for 6 mandage

Kursus
Lindevang Kirke
Læs mere

Korakkompagnement - Lær at akkompagnere rytmisk kor - Sjælland

Mål Målet er at kursisten tilegner sig et stort stilkendskab indenfor genrerne Jazz, latin, pop og gospel, samt opnår praktisk kompe-tence til at tilrettelægge og udføre akkompagnement af forskellige typer kor inden for...

Ved framelding efter d. 18. august opkræves fuld betaling. Prisen er for alle 6 mandage

Kursus
Lindevang Kirke
Læs mere

Sang med børn under prædiken, efterår 2014 AFLYST - Løgumkloster

/o:p> Muligheden af her at give børnene en musikalsk oplevelse er til stede ved at kirkesangeren,...

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Koncert i Bach-ugen - Sjælland

Traditionen tro deltager Sjællands Kirkemusikskole i året Bach-uge med en koncert. Studerende vil fremføre forskellige værker af J.S. Bach på både orgel og sang. Der vil være introduktion til koncerten kl. 16.30 Se p...

Koncert
Gl. Vor Frue Kirke
Læs mere

Konservatorieforberedende hørelære og teori - Sjælland

Konservatorieforberedende hørelære og teori Få styr på alt det der hører til den skriftlige prøve. Underviser: Kristine Vad Målgruppe: musikstuderende der indstiller sig til optagelsesprøve til en klassisk konservator...

2. mødegang ud af 9

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Musik i kirken med de 1-3 årige - Sjælland

Kurset vil omfatte teorerisk baggrund for, samt praktisk vejledning i at tilrettelægge og forstår det musikalske arbejde med småbørn i kirken, med udgangspunkt i bogen: Salmer i dans og bevægelse Det er en fordel at man...

Ved framelding efter 26. september fuld betaling

Kursus
Skt. Jørgens Kirke
Læs mere

Korakkompagnement - Lær at akkompagnere rytmisk kor - Sjælland

Mål Målet er at kursisten tilegner sig et stort stilkendskab indenfor genrerne Jazz, latin, pop og gospel, samt opnår praktisk kompe-tence til at tilrettelægge og udføre akkompagnement af forskellige typer kor inden for...

Ved framelding efter d. 18. august opkræves fuld betaling. Prisen er for alle 6 mandage

Kursus
Lindevang Kirke
Læs mere

Klaverledsagelse i mange stilarter - Sjælland

Mål: Deltageren kan vurdere en akkompagnementsopgave ud fra stil og genre. Deltageren kan realisere et velegnet akkom-pagnement under hensyntagen til de syngende, til situatio-nen, og til salmens/sangens stil og genre. ...

Ved framelding efter d. 18. aug fuld betaling. pris for 6 mandage

Kursus
Lindevang Kirke
Læs mere

Repertoirekursus for kirkesangere - solosange samt nye salmer og liturgiske sange - Sjælland

Kom og få udvidet dit repertoire af salmer og sange til anvendelse i kirken, og lær nogle flere solosange i forskellige genrer til anvendelse ved bryllupper, begravelser, musikgudstjenester og kirkekoncerter. Kurset henv...

Ved framelding efter d. 3. oktober fuld betaling

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Konservatorieforberedende hørelære og teori - Sjælland

Konservatorieforberedende hørelære og teori Få styr på alt det der hører til den skriftlige prøve. Underviser: Kristine Vad Målgruppe: musikstuderende der indstiller sig til optagelsesprøve til en klassisk konservator...

1. mødegang ud af 9. Ved framelding efter d. 1. oktober fuld betaling

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Carl Ph. Emanuel Bach - 300 år - Løgumkloster

Foredragsaften om den næstældste søn af Johann Sebastian Bach: Carl Philipp Emanuel, der blev født i 1714.  Opvokset i et hjem med musik fik han en grundig opdragelse i musik og udmærkede sig tidligt som virtuos på cemb...

Arrangement
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere
Kursus
Løgumkloster Refugium
Læs mere

Børnekorleder-kursus på Fyn - Løgumkloster

/o:p> Med dette kursus får mus...

Kursus
Odense Musikskole
Læs mere

Orgelimprovisation i gudstjenesten - Vestervig

Deltageren opnår fortrolighed med anvendelse af improvisation i gudstjenestesammenhæng. Der arbejdes med udførelse af improviserede satser ud fra forskellige modeller og formskemaer. Kurset henvender sig til organist...

3 undervisningsdage

Kursus
Skt. Markus Kirke, Aalborg
Læs mere

Korsang med krop og stemme - Sjælland

I samarbejde med Roskilde synger udbyder Sjællands Kirkemusikskole kurset Korsang med stemme og krop. Et kursus for alle, der arbejder med børne- og juniorkor ved kirker, musikskoler og i grundskolen - eller gerne vil i ...

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Korsang med krop og stemme - Sjælland

I samarbejde med Roskilde synger udbyder Sjællands Kirkemusikskole kurset Korsang med stemme og krop. Et kursus for alle, der arbejder med børne- og juniorkor ved kirker, musikskoler og i grundskolen - eller gerne vil i ...

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Klaverledsagelse i mange stilarter - Sjælland

Mål: Deltageren kan vurdere en akkompagnementsopgave ud fra stil og genre. Deltageren kan realisere et velegnet akkom-pagnement under hensyntagen til de syngende, til situatio-nen, og til salmens/sangens stil og genre. ...

Ved framelding efter d. 18. aug fuld betaling. pris for 6 mandage

Kursus
Lindevang Kirke
Læs mere

Korakkompagnement - Lær at akkompagnere rytmisk kor - Sjælland

Mål Målet er at kursisten tilegner sig et stort stilkendskab indenfor genrerne Jazz, latin, pop og gospel, samt opnår praktisk kompe-tence til at tilrettelægge og udføre akkompagnement af forskellige typer kor inden for...

Ved framelding efter d. 18. august opkræves fuld betaling. Prisen er for alle 6 mandage

Kursus
Lindevang Kirke
Læs mere

Repertoirekursus for kirkesangere AFLYST - Vestervig

Kom og få udvidet dit repertoire af salmer og sange til anvendelse i kirken. Lær nogle flere solosange i forskellige genrer til anvendelse ved bryllupper, begravelser, musikgudstjenester og kirkekoncerter. Kurset ...

(første gang)

Kursus
Vestervig Kirkemusikskole
Læs mere

Leg og inspiration for korledere - Sjælland

Har du mødt titlerne Music Mind Games, Boomwhackers eller Music Work Out? Er du nysgerrig og glad for at lege? Vil du gerne have ideer til at få musikteorien med til korprøven - hvor børnene lærer igennem leg? - Så e...

Ved framelding efter d. 29. aug opkræves fuld betaling

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Mesterkursus i improvisation AFLYST - Vestervig

I forbindelse med, at Mattias Wager giver koncert med improvisation i Vestervig, afholder Vestervig Kirkemusikskole et mesterkursus i improvisation for diplom/kandidat-organister (DOKS-organister).      Brochure med t...

Kursus
Vestervig Kirke
Læs mere

Koncert med orgelimrovisation AFLYST - Vestervig

Orgelimprovisation i Vestervig Kirke med den svenske organist Mattias Wager...

Koncert
Vestervig Kirke
Læs mere

Kursus i babysalmesang efterår 2014 - Løgumkloster

/o:p> Indhold:  Der arbejdes med tilre...

Kursus
Løgumkloster Refugium
Læs mere

Klaverledsagelse i mange stilarter - Sjælland

Mål: Deltageren kan vurdere en akkompagnementsopgave ud fra stil og genre. Deltageren kan realisere et velegnet akkom-pagnement under hensyntagen til de syngende, til situatio-nen, og til salmens/sangens stil og genre. ...

Ved framelding efter d. 18. aug fuld betaling. pris for 6 mandage

Kursus
Lindevang Kirke
Læs mere

Korakkompagnement - Lær at akkompagnere rytmisk kor - Sjælland

Mål Målet er at kursisten tilegner sig et stort stilkendskab indenfor genrerne Jazz, latin, pop og gospel, samt opnår praktisk kompe-tence til at tilrettelægge og udføre akkompagnement af forskellige typer kor inden for...

Ved framelding efter d. 18. august opkræves fuld betaling. Prisen er for alle 6 mandage

Kursus
Lindevang Kirke
Læs mere
Koncert
Kettinge Kirke
Læs mere

Klaverledsagelse i mange stilarter - Sjælland

Mål: Deltageren kan vurdere en akkompagnementsopgave ud fra stil og genre. Deltageren kan realisere et velegnet akkom-pagnement under hensyntagen til de syngende, til situatio-nen, og til salmens/sangens stil og genre. ...

Ved framelding efter d. 18. aug fuld betaling. pris for 6 mandage

Kursus
Lindevang Kirke
Læs mere

Korakkompagnement - Lær at akkompagnere rytmisk kor - Sjælland

Mål Målet er at kursisten tilegner sig et stort stilkendskab indenfor genrerne Jazz, latin, pop og gospel, samt opnår praktisk kompe-tence til at tilrettelægge og udføre akkompagnement af forskellige typer kor inden for...

Ved framelding efter d. 18. august opkræves fuld betaling. Prisen er for alle 6 mandage

Kursus
Lindevang Kirke
Læs mere
Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Kirkehandlingernes liturgi og musik - Vestervig

Praksiskursus for præster og organister Kurset arrangeres i samarbejde med Aalborg Stift   Brochure...

Kursus
Vestervig Kirkemusikskole
Læs mere
Kursus
Haderslev Domkirke
Læs mere

Byg videre på dit børnekor - Sjælland

Se hele programmet her Opvarmning for børnekor. Hvad er god opvarmning for denne aldersgruppe? Hvorfor er opvarmningen vigtig? Kernesalmer. Den danske salmebog i børnehøjde. Hvordan kan man formidle indholdet af salm...

Ved framelding efter 20.juni fuld betaling

Kursus
Nørrevangskirken
Læs mere

Kursus i spansk orgelmusik - Løgumkloster

/o:p> Ripoll har sideløben...

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Byg videre på dit Børnekor - Vestervig

- inspiration til arbejdet med kor for 2.-5. klassetrin...

Kursus
Silkeborg Kirke
Læs mere

Salmer i nærvær - om salmesang med ældre og demente - Sjælland

Et kursus om andagt og gudstjenste med ældre og demente med lektor Anne-Mette Riis, overlæge Audun Myskja, Oslo, leder af Dansk Center for Reminiscens, cand. mag. Ove Dahl, sognepræst og religionspædagogisk konsulent Tin...

Ved framelding efter d. 5. august fuld betaling

Kursus
Liselund
Læs mere

Kirkemusikkens dag - mød ti salmemelodikomponister - Sjælland

Kirkemusikkens dag - En inspirationsdag for alle med interesse for kirke og kirkemusik. Sjællands Kirkemusikskole indbyder til samtaledag om salmemelodier. Kirkemusikkens dag 2014 indbydes til samtale om salmer og sal...

Ved framelding efter d. 12. juni fuld betaling

Kursus
Emmaus- galleri & kursuscenter
Læs mere

Intensiv sommerkursus for sangere og organister - Sjælland

Selvom vi i år havde besluttet at holde pause med sommerkurset, for at det kunne finde en ny form, har der været så stærke opfordringer fra  tidligere års kursusdeltagere, at vi her arrangeret dette ekstrakt af tidligere...

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Dirigentkursus med Elisabeth Holte - Vestervig

Kursus for dirigenter og korledere. Uranienborg Vokalensemble medvirker som øvekor....

Kursus
Vestervig Kirkemusikskole
Læs mere

Dimissionskoncert - Sjælland

Årest dimissionskoncert afholdes i Klosterkirken i Nykøbing Falster, da vores afdeling i Toreby har 20 års fødselsdag. Efter koncerten vil tidligere rektor for Sjællands Kirkemusikskole Helge Fl. Pedersen samt tidligere...

Koncert
Klosterkirken
Læs mere
Arrangement
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Årsafslutning - Vestervig

For studerende, lærere, bestyrelse og andre interesserede Koncert med studerende i Vestervig Kirke Overrækkelse af eksamensbeviser Traktement på Kirkemusikskolen   Se indbydelse...

Arrangement
Vestervig Kirke
Læs mere

Mesterkursus - Renæssance og tidlig barokmusik samt stilimprovisation 11. - 14. juni 2014 - Løgumkloster

  Løgumkloster Kirkemusikskole stod i dagene 11.-13. juni 2014 som arrangør af et mesterkursus i orgelspil med emnet renæssance- og tidlig barokmusik på orglet i Dronning Dorotheas Kapel på Sønderborg Slot.    Kur...

Kursus
Sønderborg Slot
Læs mere

Musikalsk Legestue 4. - 6. juni 2014 - Løgumkloster

For kirkesangere, organister, præster, sognemedhjælpere og andre, der ønsker at indføre musikalsk legestue i deres kirke Se mere her...

Kursus
Løgumkloster Refugium
Læs mere

Sangaften på Roskilde bibliotek - Sjælland

Sangaften for sangstuderende på Roskilde bibliotek. Akkompagnement af Jens Ramsing Se aftenens program her  ...

Koncert
Roskilde bibliotek
Læs mere

Efteruddannelseskursus i rytmisk musik for organister 2013 - Løgumkloster

  Kurset er tilrettelagt for organister med PO-eksamen eller eksamen fra et musikkonservatorium. Fokus er på den rytmiske musik, og målet er at sætte kursisterne i stand til at udføre diverse rytmiske satser vokalt og i...

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Den gode korklang - Vestervig

- for voksenkor og deres korledere Inspirationsdag for blandede voksenkor på amatørplan Såvel korledere som kormedlemmer kan deltage   v/ Korkonsulent Doris Kjærgaard Brochure...

Kursus
Vestervig Kirkemusikskole
Læs mere

Klaverledsagelse i mange stilarter - Sjælland

Vi gentager vores populære kursus med Mads Granum. Kurset forløbet over 6 mandage med et lille hold.   Mere information kommer senere......

Kursus
Lindevang Kirke
Læs mere

Inspirationsdag med orgelrepertoire - Vestervig

Få ny inspiration i dit valg af præludier og postludier. På kurset vil Christian Præstholm præsentere og spille koralbundne såvel som friere gudstjenesteegnede orgelstykker af udvalgte komponister og fra udvalgte node...

Kursus
Skt. Mortens Kirke, Randers
Læs mere

Inspirationsdag for Kirkesangere og Organister - Vestervig

Vestervig Kirkemusikskole indbyder både nye og allerede fungerende kirkesangere og organister til en inspirerende kursusdag om gudstjenestens praksis. Programmet byder på både overvejelser over kirkerummets udfordrin...

Kursus
Skive Kirke
Læs mere

Natkirke, Roskilde Domkirke - Sjælland

SjKs organist- og kirkesangerstuderende synger og spiller ved aftenens natkirke i Roskilde Domkirke. Tovholder fra SjK er Eva Bruun Hansen Vi du gerne deltage i natkirken, så tilmeld dig til Eva med en sang eller orgel...

Koncert
Roskilde Domkirke
Læs mere

Kursus i Babysalmesang forår 2014 - Løgumkloster

Babysalmesang er en del af de kirkelige aktiviteter i mange af landets sogne. Gennem babysalmesangen opnår barnet en lydhørhed ikke alene overfor salmer – men overfor musik i almindelighed. Efter få gange viser det lill...

Kursus
Løgumkloster Refugium
Læs mere

J. S. Bachs "Johannespassion" - Løgumkloster

/o:p> Rektor Hans Christian Hein holder foredrag om J.S. Bachs Johannespassion. Ved siden af Bachs Matthæuspassion er Johannespassionen et hovedværk i passionsgenren. Værket indgik i L...

Arrangement
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Efteruddannelseskursus i rytmisk musik for organister 2013 - Løgumkloster

  Kurset er tilrettelagt for organister med PO-eksamen eller eksamen fra et musikkonservatorium. Fokus er på den rytmiske musik, og målet er at sætte kursisterne i stand til at udføre diverse rytmiske satser vokalt og i...

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Babysalmesang : Grundkursus med praktik i at lede babysalmesang - Sjælland

Kurset vil omfatte teoretisk baggrund for, samt praktisk vejledning i at lede babysalmesang, med udgangspunkt i bogen: SALMER I DANS OG BEVÆGELSE. Kursets indhold: ·        Musikkens betydning for barnets udvik...

Ved framelding efter 10. marts fuld betaling

Kursus
Svogerslev Kirke
Læs mere

Master Class for korledere - AFLYST - Vestervig

Master Class for korledere Repertoire for blandet kor Kursus for erfarne korledere som har brug for ny inspiration til voksenkoret. Mulighed for at deltage som aktiv og få vejledning eller som passiv og være korsang...

Kursus
Vestervig Kirkemusikskole
Læs mere
Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Klaverledsagelse i mange stilarter: fortsættelseskursus - Sjælland

Kurset forudsætter grundlæggende færdigheder, da det er en overbygning på grundkursus i klaverakkompagnement i mange stilarter. Kursus indhold: Dybere arbejde med genrekendskab Groove Afveksling i akkom...

Ved framelding efter 10. februar fuld betaling

Kursus
Lindevang Kirke
Læs mere

Børnekor, stemme og krop - Vestervig

Vi synger med hele kroppen   Kursus for korledere, organister, kirkesangere og lærere - alle, der arbejder med sangformidling Workshop i metoden Voice & Physique. Metoden giver støtte til stemmen   Brochure...

Kursus
Vestervig Kirkemusikskole
Læs mere

Carl Phillip Emanuel Bach 300 år - Sjælland

Søren Gleerup Hansen holder foredrag kl.13-15 og spiller koncert kl.16.00 i Garnisons Kirke, København...

Kursus
Garnisons Kirke
Læs mere

Musik i kirken med de små - Inspiration og netværk for undervisere - Sjælland

Netværket er et tilbud om ny inspiration, erfaringsudveksling, vidensdeling m.m. og er åbent for alle der arbejder med faget, uanset om man har fået sin uddannelse i babysalmesang på Sjællands Kirkemusikskole eller andre...

Ved framelding efter d. 6. februar fuld betaling

Kursus
Jægersborg kirke
Læs mere
Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere
Undervisning
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Akkompagnement af kor på orgel Kurset er desværre blevet aflyst, pga. for få tilmeldte. - Sjælland

Kurset er desværre blevet aflyst, pga. for få tilmeldte Korakkompagnement -  Hvordan får man sit akkompagnement til at løfte koret? Hvordan støtter man bedst lige stemmer til indstudering og fremførelse?   Undervisn...

Ved framelding efter 05. februar fuld betaling

Kursus
Jægersborg kirke
Læs mere

Kirkekoncert i Vejleå kirke - Sjælland

Kirkesangere og organister medvirker ved aftenens koncert....

Koncert
Vejleå kirke
Læs mere

Luther og salmesang - salmesang og os. - Sjælland

Inspirationsdag for præster og organister om salmesang og gudstjeneste....

Tilmelding ved indbetaling til Roskilde stift - se indbydelse på skolens hjemmeside

Arrangement
Liselund
Læs mere

Rådgivning for optagelsessøgende - Løgumkloster

Kom og få rådgivning omkring din uddannelse på Løgumkloster Kirkemusikskole. Tilmelding nødvendigt....

Arrangement
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Elektronisk nodeskrivning i Sibelius - Vestervig

Lær grundlæggende færdigheder i brug af elektronisk nodeskrivning til renskrivning af bl.a. kor- og orgelsatser. Kurset henvender sig til organister, korledere og andre, som ønsker at udvikle færdigheder i brugen af p...

Kursus
Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole
Læs mere

Salmemaraton - et led i Roskilde Domprovstis salmemaraton - Sjælland

Salmemaratonen er nået til salmerne 691-705 fra Den Danske Salmebog. Studerende spiller og synger til fællessang. Forprøve kl 16.00 for optrædende. Alle er velkomne Tilmelding for spillende organister til Ole Brinth...

Koncert
Roskilde Domkirke
Læs mere

Dietrich Buxtehude og kirkemusikken - Løgumkloster

/o:p> Rektor Hans Christian Hein holder foredrag om Dietrich Buxtehudes kirkemusik. Buxtehude voksede op i Helsingør og fik virke i såvel hjembyen som i Helsingborg. Siden fik han ansæt...

Arrangement
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Åbent Hus - Løgumkloster

Kom og se hvordan undervisningen foregår. Tilmelding nødvendigt....

Arrangement
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Efteruddannelseskursus i rytmisk musik for organister 2013 - Løgumkloster

  Kurset er tilrettelagt for organister med PO-eksamen eller eksamen fra et musikkonservatorium. Fokus er på den rytmiske musik, og målet er at sætte kursisterne i stand til at udføre diverse rytmiske satser vokalt og i...

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Åbent hus og koncert i Roskilde - Sjælland

Åbent hus for interesserede ansøgere. Elev-koncert i Roskilde Domkirke, ca 1 time. Efterfølgende er der informationsmøde på Sjællands Kirkemusikskole, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til studierne på SjK. T...

Arrangement
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Åbent hus og salmesang i Toreby - Sjælland

Lørdag d. 8. februar kl 12 bliver der mulighed fora t røre stemmerne i Stubbekøbing Kirke, når Sjællands Kirkemusikskoles Torebyafdeling med rektor Ole Brinth ved orglet sammen med biskop Steen Skovsgaard indbyder til en...

Arrangement
Stubbekøbing Kirke
Læs mere

Informationsaften 2014-15 - Løgumkloster

Tilmelding nødvendigt....

Arrangement
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Rytmisk på orgel - Vestervig

Rytmiske fællessange og salmer Organister der ønsker at udvide deres syn på rytmiske fællessange og salmer. Organister der er kørt fast i formidlingen af rytmisk musik i kirken. Organister der fravælger rytmiske s...

Kursus
Skt. Markus Kirke, Aalborg
Læs mere

Efteruddannelseskursus i rytmisk musik for organister 2013 - Løgumkloster

  Kurset er tilrettelagt for organister med PO-eksamen eller eksamen fra et musikkonservatorium. Fokus er på den rytmiske musik, og målet er at sætte kursisterne i stand til at udføre diverse rytmiske satser vokalt og i...

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Kursus i Musikalsk legestue forår 2014 - Løgumkloster

Musikalsk legestue er en del af de kirkelige aktiviteter i mange sogne. I forlængelse af babysalmesangen opstår et behov for et tilbud til de lidt ældre børn og deres forældre / dagplejemødre. ...

Kursus
Løgumkloster Refugium
Læs mere

Adventsstævne - Løgumkloster

/o:p> kl. 13.30                                          Kaffe / gløgg i hall´en i Vestergade 1...

Arrangement
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Bach: Juleoratorium - Løgumkloster

J.S. Bachs Juleoratorium. Tirsdag den 26. november kl. 19.30 afholdes et foredrag om Bachs Juleoratorium på Løgumkloster Kirkemusikskole ved rektor Hans Chr. Hein. Værket er et af kirkemusikkens hovedværker i o...

Arrangement
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Solosang til gudstjenester og kirkelige handlinger - Sjælland

Kom og få udvidet dit repertoire af salmer og sange til anvendelse i kirken, og lær nogle flere solosange i forskellige genrer til anvendelse ved bryllupper, begravelser, musikgudstjenester og kirkekoncerter. Kurset hen...

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Orgeltur i Sønderjylland og Slesvig 2013 - Løgumkloster

/o:p>   Kurset ”Orgelkultur og orgelbygning i Sønderjylland og Schleswig” fandt sted på Løgumkloster Kirkemusikskole de. 18.-22. november 2013 som et led i Interreg-projektet ”Musik og religion melle...

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Solosang til gudstjenester og kirkelige handlinger - Sjælland

Kom og få udvidet dit repertoire af salmer og sange til anvendelse i kirken, og lær nogle flere solosange i forskellige genrer til anvendelse ved bryllupper, begravelser, musikgudstjenester og kirkekoncerter. Kurset hen...

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Solosang til gudstjenester og kirkelige handlinger - Sjælland

Kom og få udvidet dit repertoire af salmer og sange til anvendelse i kirken, og lær nogle flere solosange i forskellige genrer til anvendelse ved bryllupper, begravelser, musikgudstjenester og kirkekoncerter. Kurset hen...

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere
Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Efteruddannelseskursus i rytmisk musik for organister 2013 - Løgumkloster

  Kurset er tilrettelagt for organister med PO-eksamen eller eksamen fra et musikkonservatorium. Fokus er på den rytmiske musik, og målet er at sætte kursisterne i stand til at udføre diverse rytmiske satser vokalt og i...

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Solosang til gudstjenester og kirkelige handlinger - Sjælland

Kom og få udvidet dit repertoire af salmer og sange til anvendelse i kirken, og lær nogle flere solosange i forskellige genrer til anvendelse ved bryllupper, begravelser, musikgudstjenester og kirkekoncerter. Kurset hen...

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Babysalmesang efterår 2013 - Løgumkloster

  En af de største gaver man kan give et lille barn er at lære det vores store salmeskat at kende. Salmer som vil følge barnet i sorg og glæde – i de situationer i livet, hvor ord ikke slår til. Salmer, som vil la...

Kursus
Løgumkloster Refugium
Læs mere

Moderne kompositionsmusik ved komponist Anders Brødsgaard - Sjælland

Sjællands Kirkemusik indbyder til fem kursusdage med fokus på det 20. århudredes kompositionsteknikker: 5 moduler i moderne kompositionsmusik ved komponist Anders brødsgaard.  De 5 moduler er centreret om hver deres t...

Free styling

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Konservatorieforberedende hørelære - Sjælland

Konservatorieforberedende kursus i hørelære og teori for organister, sangere og andre musikere der agter at søge ind ved et klassisk musikkonservatorium vinteren 2013/14 Indhold: Kurset vil omfatte en grundig gennemga...

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Mozart: Requiem 2013 - Løgumkloster

Mozarts Requiem. Tirsdag den 22. oktober kl. 19.30 afholdes et foredrag om Mozarts Requiem på Løgumkloster Kirkemusikskole ved rektor Hans Chr. Hein. Værket er et af kirkemusikkens hovedværker i Requiem-genren, o...

Arrangement
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Moderne kompositionsmusik ved komponist Anders Brødsgaard - Sjælland

Sjællands Kirkemusik indbyder til fem kursusdage med fokus på det 20. århudredes kompositionsteknikker: 5 moduler i moderne kompositionsmusik ved komponist Anders brødsgaard.  De 5 moduler er centreret om hver deres t...

Konstruktivisme

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Efteruddannelseskursus i rytmisk musik for organister 2013 - Løgumkloster

  Kurset er tilrettelagt for organister med PO-eksamen eller eksamen fra et musikkonservatorium. Fokus er på den rytmiske musik, og målet er at sætte kursisterne i stand til at udføre diverse rytmiske satser vokalt og i...

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Elektronisk Nodeskrivning i FINALE - Sjælland

    Kurset henvender sig til organister, korledere og andre, som ønsker at udvikle færdig- heder i brugen af programmet Finale. Lær grundlæggende færdigheder i brug af elektronisk nodeskrivning til renskr...

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Inspirationsdag 3: Orgelrepertoire til Advents- og juletiden - Løgumkloster

Kursusdagene vil især fokusere på orgelkoraler og i mindre grad frie værker til brug ved gudstjenesterne ved de kirkelige højtider: Præludier, postludier samt musik til brug under nadveruddelingen.                       ...

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Moderne kompositionsmusik ved komponist Anders Brødsgaard - Sjælland

Sjællands Kirkemusik indbyder til fem kursusdage med fokus på det 20. århudredes kompositionsteknikker: 5 moduler i moderne kompositionsmusik ved komponist Anders brødsgaard.  De 5 moduler er centreret om hver deres t...

Spektralisme

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Inspirationsdag med orgelrepertoire - Sjælland

Få ny inspiration i dit valg af præludier og postludier. På kurset vil Christian Præstholm præsentere og spille koralbundne såvel som friere gudstjenesteegnede orgelstykker af udvalgte komponister og fra udvalgte nodeud...

Kursus
Ny Vor Frue Kirke
Læs mere

Elektronisk Nodeskrivning i FINALE - Sjælland

    Kurset henvender sig til organister, korledere og andre, som ønsker at udvikle færdig- heder i brugen af programmet Finale. Lær grundlæggende færdigheder i brug af elektronisk nodeskrivning til renskr...

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Musik i kirken med de små. Inspiration og netværk for undervisere - Sjælland

  Netværket er et tilbud om ny inspiration, erfaringsudveksling, vidensdeling m.m. og er åbent for alle der arbejder med faget, uanset om man har fået sin uddannelse i babysalmesang på Sjællands Kirkemusikskole eller an...

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Mød professor Hans Davidsson I - II - Sjælland

Sjællands Kirkemusikskole indbyder i samarbejde med Roskilde Domkirke til seminardage og masterclass med professor ved DKDM Hans Davidsson. Seminardage: Mandag d. 2. – tirsdag d. 3. september 2013: Hans Davidsso...

Kursus
Roskilde Domkirke
Læs mere

Efteruddannelseskursus i rytmisk musik for organister 2013 - Løgumkloster

  Kurset er tilrettelagt for organister med PO-eksamen eller eksamen fra et musikkonservatorium. Fokus er på den rytmiske musik, og målet er at sætte kursisterne i stand til at udføre diverse rytmiske satser vokalt og i...

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Moderne kompositionsmusik ved komponist Anders Brødsgaard - Sjælland

Sjællands Kirkemusik indbyder til fem kursusdage med fokus på det 20. århudredes kompositionsteknikker: 5 moduler i moderne kompositionsmusik ved komponist Anders brødsgaard.  De 5 moduler er centreret om hver deres t...

Minimalisme

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Klaverledsagelse i mange stilarter - Sjælland

Kursus 8 mandage fra 2. september 2013 med Mads Granum I Lindevangskirken, Frederiksberg Lær om forskellige stilistiske tilgange til at akkompagnere på en inspirerende måde til fællessang. Der bliver arbejdet med melod...

Kursus
Lindevang Kirke
Læs mere

Mød professor Hans Davidsson I - II - Sjælland

Sjællands Kirkemusikskole indbyder i samarbejde med Roskilde Domkirke til seminardage og masterclass med professor ved DKDM Hans Davidsson. Seminardage: Mandag d. 2. – tirsdag d. 3. september 2013: Hans Davidsso...

Kursus
Roskilde Domkirke
Læs mere

Byg dit eget børnekor - Løgumkloster

Folkekirkens ungdomskor arrangerer i samarbejde med Folkekirkens Kirkemusikskoler en inspirationsdag med fokus på børnekor....

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Inspirationsdag: Børne- og ungdomskor - Løgumkloster

Børne- og ungdomskor i Haderslev...

Kursus
Haderslev Domkirke
Læs mere

Moderne kompositionsmusik ved komponist Anders Brødsgaard - Sjælland

Sjællands Kirkemusik indbyder til fem kursusdage med fokus på det 20. århudredes kompositionsteknikker: 5 moduler i moderne kompositionsmusik ved komponist Anders brødsgaard.  De 5 moduler er centreret om hver deres t...

Modalitet

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Musikalsk Legestue efterår 2013 - Løgumkloster

  Musikalsk legestue er en del af de kirkelige aktiviteter i mange sogne. I forlængelse af babysalmesangen opstår et behov for et tilbud til de lidt ældre børn og deres forældre / dagplejemødre.   Løgumkloster Kirkemu...

Kursus
Løgumkloster Refugium
Læs mere

Orgelsafari - rundtur til orgler syd og nord for grænsen - Løgumkloster

Arr. i samarbejde med Orgelfestival Sønderjylland - Schleswig...

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Byg dit eget børnekor - Sjælland

"Byg dit eget børnekor" redskaber til at komme i gang og komme videre Folkekirkens ungdomskor arrangerer i samarbejde med Folkekirkens Kirkemusikskoler i Løgumkloster, Roskilde og Vestervig en inspirationsda...

Kursus
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Efteruddannelseskursus i rytmisk musik for organister 2013 - Løgumkloster

  Kurset er tilrettelagt for organister med PO-eksamen eller eksamen fra et musikkonservatorium. Fokus er på den rytmiske musik, og målet er at sætte kursisterne i stand til at udføre diverse rytmiske satser vokalt og i...

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

VELKOMSTDAG 11 august - Sjælland

Alle studerende indbydes til velkomstdag d.11. august. Af hensyn til traktement beder vi om tilmelding senest fredag d.9.august. Link til program ligger på hjemmesiden....

Arrangement
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Kirkemusikkens dag - en inspirationsdag for alle med interesse for kirke og kirkemusik - Sjælland

sjællands Kirkemusikskole indbyder til samtaledag med fokus på kirke, musik og kirkemusik Kirken har siden tidernes morgen levet med og i musik Nye former og nye musikalske udtryk er kommet til gennem alle tider. Ve...

Kursus
Emmaus- galleri & kursuscenter
Læs mere

Sommerkursus for organister og kirkesangere - Sjælland

Sommerkurset med kirkemusikken i centrum henvender sig til korsangere, kirkesangere, sangstuderende, organister, orgelstuderende, og giver mulighed for fornyet inspiration til såvel amatører, som semi-professionelle og...

Kursus
Emmaus- galleri & kursuscenter
Læs mere

Dimissionskoncert og sommerfest - Sjælland

Koncert i Vor Frelser Kirke kl. 16.00 med eksamenskandidater fra Sjællands Kirkemusikskole, både kirkesangere samt organister. Efter koncerten vil der være sommerfest for skolens elever og ansatte i Stanleys gård...

Koncert
Vor Frelsers Kirke
Læs mere

Årsafslutning 2012 - 13 - Løgumkloster

Årsafslutning med ekskursion, korprøve, koncert, overrækkelse af eksamensbeviser mm.   Program for årsafslutningen     kl. 9.00                                Busafgang fra kirkemusikskolen   kl. 9.50          ...

Arrangement
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Fyraftenssang i bispegårdens have - Sjælland

"Roskilde synger" og Sjællands Kirkemusikskole indbyder til Fyraftenssang under åben himmel, tirsdag d. 11. juni kl. 17.00. Biskop Peter Fischer-Møller åbner sin have (indgang fra gården i Det gule palæ) og int...

Koncert
Roskilde Bispegårds have
Læs mere

Kursus i babysalmesang forår 2013 - Løgumkloster

/o:p>   En af de største gaver man kan give et lille barn er at lære det vores store salmeskat at kende. Salmer som vil følge barnet i sorg og glæde – i de situationer i livet, hvor ord ikke slår til. Salmer, som v...

Kursus
Løgumkloster Refugium
Læs mere

Tekst og tale - Løgumkloster

  Tekst og tale giver dig en dybere forståelse for den retoriske situation, af hvad en oplæsning kræver af oplæseren, og hvordan man træner sin stemme. Hvordan engagerer man tilhørerne og videreformidler forskellige tek...

pris ialt for alle tre dage

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere
Arrangement
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Tekst og tale - Løgumkloster

  Tekst og tale giver dig en dybere forståelse for den retoriske situation, af hvad en oplæsning kræver af oplæseren, og hvordan man træner sin stemme. Hvordan engagerer man tilhørerne og videreformidler forskellige tek...

pris ialt for alle 3 dage

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere
Undervisning
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Kursus i Musikalsk Legestue forår 2013 - Løgumkloster

Musikalsk legestue er en del af de kirkelige aktiviteter i mange sogne. I forlængelse af babysalmesangen opstår et behov for et tilbud til de lidt ældre børn og deres forældre / dagplejemødre.   Løgumkloster Kirkemusik...

Tester notefunktionen Tester notefunktionen Tester notefunktionen Tester notefunktionen Tester notefunktionen Tester notefunktionen

Kursus
Løgumkloster Refugium
Læs mere
Undervisning
Vestervig Kirkemusikskole
Læs mere

Information for nye optagelsessøgende med mulighed for personlig rådgivning - Løgumkloster

Informations for nye optagelsessøgende med mulighed for personlig rådgivning om optagelseskravene i samråd med en lærer....

Arrangement
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere
Arrangement
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Efteruddannelseskursus i rytmisk musik for organister 2013 - Løgumkloster

  Kurset er tilrettelagt for organister med PO-eksamen eller eksamen fra et musikkonservatorium. Fokus er på den rytmiske musik, og målet er at sætte kursisterne i stand til at udføre diverse rytmiske satser vokalt og i...

Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere
Kursus
Løgumkloster Kirkemusikskole
Læs mere

Gudstjenestens liturgiske led - spillet og sunget - Sjælland

Fællestimen er for skolens egne elever og ses som et led i undervisningen. Her har du mulighed for at fordybe dig i noget af det stof, der ikke altid er tid til at fordybe sig i i den daglige undervisning...

Undervisning
Sjællands Kirkemusikskole
Læs mere

Kursus i Musikalsk Legestue forår 2013 - Løgumkloster

Musikalsk legestue er en del af de kirkelige aktiviteter i mange sogne. I forlængelse af babysalmesangen opstår et behov for et tilbud til de lidt ældre børn og deres forældre / dagplejemødre.   Løgumkloster Kirkemusik...

Kurset vil indeholde forslag til sange, sanglege og aktiviteter, der stimulerer og udvikler det lille barns musikalitet og sansemotorik (herunder balancesansen og følesansen).

Kursus
Løgumkloster Refugium
Læs mere