Kirkemusiker - orgel og korledelse (KM OK d)

Uddannelsen er normeret til 3 år. Den er tilrettelagt som deltidsstudium, så man kan passe et job ved siden af; det kræver dog at man kan flekse sin arbejdstid.

Der er også mulighed for at gøre studiet til et heltidsstudium fra starten: hvis optagelsesprøven viser et tilstrækkeligt højt niveau kan man tage uddannelsen på 2 år (KM OK h).

Uddannelsesvarianten KM OK h giver mulighed for SU.

Undervisningen består af følgende fagrække:

 • Orgel
 • Musikteori
 • Korledelse (børne- og voksenkor)
 • Klaver
 • Hørelære
 • Sang
 • Musikkundskab
 • Orgelkundskab
 • Becifringsspil
 • Kirkemusikorientering
 • Liturgik/salmekundskab.

Der undervises på hold i alle fag med undtagelse af orgel, sang og klaver. Tilrettelæggelsen af undervisningen varierer fra skole til skole. Kontakt skolerne for informationer om skemaer og årsplan.

Der aflægges eksamen efter hvert studieår.

Der er mødepligt til undervisningstimer på kirkemusikskolerne.
 

Der stilles krav om en del hjemmearbejde som forberedelse til såvel solo- som holdtimer.
 

Som studerende på deltid vil fremmødet på studiet og forberedelse til timerne for langt de fleste svare til halvtidsbeskæftigelse.
 

Tilsvarende må studerende på heltid påregne, at der er tale om et fuldtidsstudium. For langt de fleste vil det være forbundet med vanskeligheder at kombinere heltidsstudiet med sideløbende arbejde eller andet studium. 
 

Undervisningen foregår på dansk. Det forventes, at studerende, der ikke har dansk som modersmål, behersker sproget i et omfang som minimum svarende til danskprøve A2-niveau.

For at blive optaget på Kirkemusiker - orgel og korledelse skal du til en optagelsesprøve. Du kan læse mere om ansøgningsprocedure og hente ansøgningsblanketten her

Du kan læse mere om uddannelsen til Kirkemusiker med orgel og korledelse i studieplanen.

Se faktaark for organistuddannelsen her