Kirkemusiker - Orgel

Kirkemusikskolens uddannelse til Kirkemusiker - orgel og korledelse, er en kortere videregående uddannelse, som giver mulighed for ansættelse i fast stilling som organist i folkekirken, primært i landsbykirker og mindre bykirker. Yngre studerende benytter ofte uddannelsen som forskole til konservatoriet.
Organister der har ansættelse i en kirke eller virker som vikar, men måske ikke ønsker at gennemføre en organisteksamen, tilbydes kursusbaseret undervisning på eksamensfri linje – for denne del udstedes kursusbevis for deltagelse.
Kirkemusikskolerne udbyder hvert år organistfaglige efteruddannelser for organister indenfor bl.a. orgelspil, korledelse, gudstjeneste praksis, babysalmesang.

Om uddannelsen til Kirkemusiker - orgel og korledelse

Uddannelsen til organist er en meget alsidig musikeruddannelse med vægt både på det instrumentale og vokale. Orglet er hovedinstrument, men også klaveret spiller en stor rolle i uddannelsen. I tillæg lægges der stor vægt på korledelse både for børn og voksne.
I uddannelsen indgår en række støttefag som hørelære og musikteori, og den musikalske uddannelse omfatter forskellige musikalske stilarter. Udover de musiske fag indgår kirkelige fag som liturgik og salmekundskab.
Vejen til organistuddannelsen kan gå gennem andre musikuddannelser som klaver etc., men kirkemusikskolerne tilbyder tillige en basisuddannelse som forberedelse til den præliminære organistuddannelses eksamenslinje.
 

 

Du kan læse mere om basisforløbet her
og om uddannelsen til Kirkemusiker - Orgel og korledelse her