Ansøgning og optagelse

Ansøgning

For at blive studerende på Kirkemusikskolen, skal du til en optagelsesprøve. Vi har ansøgningsfrist én gang om året, hvorefter du kommer til optagelsesprøve i løbet af april/maj-måned. Primo juni får du besked om hvorvidt du er optaget og vi spørger dig om du ønsker at modtage pladsen.

Frist for ansøgning til skolens uddannelser er 1. marts.

Det koster kr. 500 at gå til optagelsesprøve. Efter ansøgningsfristens udløb sendes en faktura.
Gebyret dækker administrations- og censorudgifter og refunderes ikke efter 15. marts.

Optagelseskravene, som du skal opfylde, kan du se her i studieplanerne. Du kan også læse mere om uddannelserne, samt finde faktaark med detaljerede optagelsesprøvekrav på en af følgende sider

  • Organist
  • Kirkesanger 
  • Klokkenist (uddannelsen findes kun i Løgumkloster kirkemusikskole)
  • Kirkekorleder - forsøgsordning. Kontakt din lokale kirkemusikskole, for at høre mere.

 
Optagelsesprøver
Datoer for optagelsesprøver bliver offentliggjort i løbet af december. Den præcise dato for din optagelsesprøve, foreligger efter ansøgningsfristens udløb og vil blive sendt til dig på mail.

Der er et årligt undervisningsgebyr på uddannelserne på kr. 3.400. Gebyret bliver opkrævet i starten af skoleåret i august-måned. Hvis du siger ja tak til en uddannelse og siden er nødt til at melde fra pga. uforudsete hændelser vil vi opkræve et administrationsgebyr kr. 500 for skemalægning, samt anden administration i forbindelse med opstart af et studieforløb.

Du tilmelder dig optagelsesprøverne via vores ansøgningsblanket, som du finder her
Husk at den mailadresse du opgiver på ansøgningsskemaet skal være den du bruger jævnligt, da vores kommunikation med dig, vil foregå pr. mail.

Har du allerede en uddannelse fra Folkekirkens kirkemusikskoler og ønsker du 1 års efteruddannelse, med 1 times undervisning pr. 14 dag, i alt 18 gange undervisning, er ansøgningsfristen d. 1. maj. Du får besked om hvorvidt du kan få efteruddannelse ultimo maj/primo juni. Ønsker du at søge om efteruddannelse finder du ansøgningsblanketten her