Niels Erik Aggesen

Niels Erik Aggesen

75912980

Løgumkloster

Timelærer

Underviser i:
- Orgel
- Klaver

Ansat på Løgumkloster Kirkemusikskole 1983.

Født 1955 i Maugstrup ved Haderslev.

Niels Erik Aggesen er uddannet på Det jyske Musikkonservatorium , Århus med hovedfagslærerne Anders Riber og Bent Frederiksen. Kirkemusikalsk Diplomeksamen i 1981. Samme år optaget i konservatoriets solistklasse og solistklassedebut i København i 1984.  Endvidere deltaget i diverse mesterkurser.

Ansat som organist ved Vojens og Jegerup Kirker 1970-1980; ved Mølholm Kirke, Vejle 1980-1992 og siden 1992 som organist og kantor ved Trinitatis Kirke, Fredericia. Siden 1983 tillige som orgellærer ved Løgumkloster Kirkemusikskole.

Initiativtager og medvirkende som orgelsolist, orgelakkompagnatør og korleder ved en lang række musikudgivelser på CD  i årene fra 1991 og sidst i 2011.

Som orgelsolist og orgelakkompagnatør har Niels Erik Aggesen givet talrige koncerter i ind- og udland  og medvirket i produktioner for Danmarks Radio.  De seneste år har Niels Erik Aggesen – ikke mindst i forbindelse med Fredericias årlige markeringer af 5. og 6. julibegivenhederne – arbejdet for at fremme kendskabet til den danske guldaldermusik (den nationalromantiske periode i 1800-tallet) gennem en lang række koncerter

Niels Erik Aggesen har gennem årene haft en række tillidsposter, bl.a. var han i årene 1994-2002 medlem af organistforeningen - DOKS bestyrelse og desuden lokalt været aktiv som initiativtager til flere større musik- og kulturelle projekter, hvortil han har modtaget støtte fra en lang række indenlandske fonde og legater. Niels Erik Aggesen er i dag tillidsrepræsentant for organisterne i Haderslev Stift, lærerrådsformand ved Løgumkloster Kirkemusikskole og repræsentant for kirkefunktionærer i Haderslev Stiftsråd.