Hans Chr. Hein

Hans Chr. Hein

74744070

Løgumkloster

Rektor

Horsens

Rektor

Administrationen, Løgumkloster

Rektor

1955                Født i Sønderborg.

 

Uddannelse:

1975-83          Studier ved Musikvidenskabeligt Institut, Århus Universitet. Bifagseksamen 1977.

  Desuden studier i kunsthistorie ved ÅU.                                                               

1975-79          Orgelundervisning ved Helge Gramstrup, Sct. Markus Kirke, Århus og ved                                  

                        domorganist Anders Riber, Århus.

1978                Den Præliminære Orgelprøve, Marselisborg Seminarium.

1979-86                     Studium på Det jyske Musikkonservatorium i Århus afsluttende med Kirkemusikalsk Diplomeksamen. Hovedfagslærer i orgel: John W. Horsner, Sct. Lukas Kirke, Århus. Hovedfagslærer i korledelse: Hans Erik Deckert.

 

Ansættelser:

1976-82                     Organist ved Skødstrup Kirke, Århus Stift.    

1983-86                     Organist ved Tinglev Kirke, Ribe Stift.

1984-87           Timelærer ved Løgumkloster Kirkemusikskole.

1987-2004       Organist ved Helligåndskirken, Flensborg i kombination med fast 

                         ansættelse som lærer ved Løgumkloster Kirkemusikskole.

2004-2009       Organist og kantor ved Treenighedskirken, Esbjerg

2004-2009       Timelærer ved Løgumkloster Kirkemusikskole.

Fra 2009          Rektor for Løgumkloster Kirkemusikskole.

 

Kursusdeltagelse:

                        Deltagelse i diverse mesterkurser i orgelspil, herunder koncertdeltagelse ved bl.a. Ton  

                        Kopmann, Ewald Koiiman, David Sanger og Michael Radulescu.

                        Desuden deltagelse i talrige kurser og stævner med såvel praktisk musikalsk som musikhistorisk,

                        kunsthistorisk og teologisk indhold.

 

Koncertvirksomhed, m.m.:

Medvirken som orgelsolist, korleder og akkompagnatør ved koncerter, især i Danmark og  Sydslesvig. Desuden koncerter i bl.a. Estland, Ungarn og Hviderusland.

Medvirken i radio og TV i forbindelse med gudstjenestetransmissioner,

Radiotransmission af orgelkoncerter, medvirken som organist og korleder

på flere CD-udgivelser.

Fra 1991         Kursusinstruktør i orgelspil på Løgumkloster Højskoles 2 årlige kirke- 

                 musikkurser.

Fra 2001         Dirigent for Klosterkoret, Løgumkloster                                                                          

Fra 2006         Dirigent/instruktør ved korstævner under Danske Folkekor

 

 

Foredrag, artikler:

Fra 1985        Foredrag på højskoler, i foreninger samt i kirker om emner især indenfor salmesang                   

                      og musikhistoriske emner.

Artikler og anmeldelser i fagtidsskrifter om emner i relation til musik, historie  og kirke.

 

Administrativt arbejde/tillidshverv:

1976-1980     Medlem af studienævn og institutråd på Musikvidenskabeligt Institut, ÅU

1979-1983     Sekretær i Samfundet Dansk Kirkesang

1991-2004     Medlem af lærerrådet ved Løg. Kirkemusikskole. Formand 1994-2004.

1996-2004     Tillidsrepræsentant for DOKS-organister i Ribe Stift

1998-2010     Bestyrelsesmedlem i Dansk Organist og Kantor Samfund

2003              I samarbejde med organisterne Stephan Krüger, Christuskirche, Mørvig og Michael Mages, St. Nikolai, Flensborg initiativtager på den danske side af grænsen til Orgelfestival Sønderjylland-Schleswig. I en årrække koordinator af de danske arrangementer i orgelfestivalen.

Fra 2005        Medlem af bestyrelsen for Grænsekorene under Danske Folkekor – initiativtager til og arrangør af stævner, m.v.

Fra 2007        Bestyrelsesmedlem i EKEK (Europäische Konferenz für evangelische Kirchenmusik med medlemsorganisationer i 19 europæiske lande). Fra 2011 næstformand.