Eva-Marie Kjæhr

Eva-Marie Kjæhr

22 17 49 44

Aalborg

Timelærer

Underviser i:
- Orgel

Eva-Marie Kjæhr Olesen har Præliminær Orgelprøve fra Nordjysk
Musikkonservatorium 1975, elev af Bo Grønbech. Kirkemusikalsk
Diplomeksamen (privatist) fra Nordjysk Musikkonservatorium 1984, elev af
Bent Frederiksen. Musikpædagogisk eksamen i klaver fra Nordjysk
Musikkonservatorium 1980, elev af Rodolfo Llambias, Peter Westenholz og
Tove Lønskov. Videregående studier i sang hos Pia Fog. Koncerter i ind-
og udland med MOFI-koret 1984-96, Vokalisterne 1997-2004 samt Skalborg
Kirkes Ungdomskor fra 1983-2007. Medforfatter af Håndbog for Korledere
(Ed. Egtved 1994). Hovedbestyrelsesmedlem i Folkekirkens Ungdomskor
(FUK) 1973-79, sekretær sammesteds 1975-78. Sekretær i FUK´s
kredsbestyrelse for Aalborg Stift 1985-93. Medlem af FUK´s pædagogiske
udvalg 1980-99, formand for samme 1989-93 og 1995-99. Sekretær i
Foreningen af Præliminære Organister 1977-82, næstformand 1983-85.
Bestyrelsesmedlem i DOKS 1997-2009, bestyrelsesmedlem ved Vestervig
Kirkemusikskole 1980-85 og fra 1997-2009. Bestyrelsesmedlem ved
Løgumkloster Kirkemusikskole 1998-2000. Tildelt Heinrich Nutzhorns
Hæderslegat 2001. Lærer ved Vestervig Kirkemusikskole 1988-2000 og igen
fra 2008. Tidligere lærer ved musikskolerne i Dronninglund, Sejlflod og
Aalborg.
Organistansættelser: Hjallerup Kirke 1971-77, Sdr. Kongerslev, Nr.
Kongerslev og Komdrup Kirker 1977-83, områdeorganist i Aalborg Sdr. og
Støvring Provstier 1980-86, Skalborg Kirke, Aalborg, fra 1983.
Områdeorganist for Aalborg Østre Provsti fra 2009.