Klokkenistuddannelsen

Klokkenistuddannelsen, KN

Uddannelsen er normeret til 2 år og er bygget op som 2 moduler af hver 1 års varighed med prøve efter hvert modul. Undervisningen foregår dels som soloundervisning, dels i mindre hold.

Der undervises i følgende fag på klokkenistuddannelsen:

  • Klokkespilspraktik
  • Ritornelkomposition
  • Ritornelkodning
  • Campanologi
  • Klokkespilskundskab.

Tilrettelæggelsen af undervisningen varierer fra år til år. Kontakt skolen for informationer om skemaer og årsplan.

Der aflægges eksamen efter hvert studieår.

For at blive optaget på Klokkenist-uddannelsen skal du til en optagelsesprøve. Du kan læse mere om ansøgningsprocedure og hente ansøgningsblanketten her