Kirkemusiker - sang (KM S)

Kirkemusikskolernes kirkemusiker - sang er tilrettelagt som et 2-årigt forløb med fokus på brug af stemmen i sang og tale. Uddannelsen er kompetencegivende i forhold til ansættelse som kirkesanger i Folkekirken.

For studerende med tilstrækkeligt højt niveau ved optagelsesprøven er der mulighed for at tage uddannelsen som et heltidsstudium (KM S h). Det tager 1 år og giver mulighed for SU.

Der undervises i følgende fag på uddannelsen:

  • Sang
  • Taleteknik
  • Hørelære
  • Korsang
  • Klaver
  • Liturgik/salmekundskab.


Der undervises på hold i alle fag med undtagelse af sang og klaver. Tilrettelæggelsen af undervisningen varierer fra skole til skole. Kontakt skolerne for informationer om skemaer og årsplan.

Der aflægges eksamen efter hvert studieår.

 

Der er mødepligt til undervisningstimer på kirkemusikskolerne.
 

Der stilles krav om en del hjemmearbejde som forberedelse til såvel solo- som holdtimer.
 

Som studerende på deltid vil fremmødet på studiet og forberedelse til timerne for langt de fleste svare til halvtidsbeskæftigelse.
 

Tilsvarende må studerende på heltid påregne, at der er tale om et fuldtidsstudium. For langt de fleste vil det være forbundet med vanskeligheder at kombinere heltidsstudiet med sideløbende arbejde eller andet studium. 
 

Undervisningen foregår på dansk. Det forventes, at studerende, der ikke har dansk som modersmål, behersker sproget i et omfang som minimum svarende til danskprøve A2-niveau.


For at blive optaget på Kirkemusiker - Sang skal du til en optagelsesprøve. Du kan læse mere om ansøgningsprocedure og hente ansøgningsblanketten her

Du kan læse mere om Kirkemusikeruddannelsen sang i studieplanen her.

Se faktaark for kirkemusikeruddannelsen sang her