Bibliotek


FUV herunder pastoralseminarierne samt Løgumkloster, Vestervig og Sjællands kirkemusikskoler har fælles biblioteksbase
http://integrabib.dk/tpc/sogning.php


Bibliotekerne rummer et bredt udsnit af litteratur og noder. Emneområderne er teologi, religionspædagogik, sjælesorg, kirkemusik, noder for bl.a. sang, kor, orgel og klokkespil samt klokkespilslitteratur. Dertil kommer en stor samling ældre salmebøger.


Samlingerne består af dansk og udenlandske litteratur og noder fra ældre til nyere tid. Alle samlinger udvides løbende.


FUVs biblioteker rummer ca. 50.000 og kirkemusikskolerne tilsammen ca. 18.000 materialer.


Folkekirkens Ungdomskors nodebibliotek er placeret i FUV Løgumkloster. Dette bibliotek er også registreret i biblioteksbasen. Der er tilknyttet en nodebank med ca. 3000 musikforslag til kirkeåret, herunder en del fri til download
http://kmkc.dk/fuk/index.asp


Bibliotekerne rummer et bredt udsnit af danske og udenlandske titler. Samlingerne er unikke mønstersamlinger inden for de enkelte områder. Udover bøger og noder er der et stort antal fagtidsskrifter, CD’er og DVD’er.


De registrerede materialer kan også søges i
https://bibliotek.dk/


For at styrke studiemiljøet kan bibliotekernes materialer ikke lånes med hjem.


Én-dags-gæster er velkommen til at studere i bibliotekerne, gerne efter aftale.


Gæster og studerende, som tager ophold i FUVs studielejligheder, kan på forhånd reservere bøger til studieformål. Her kan man få hjælp med litteratur- og informationssøgning af b
ibliotekar Helle D. Kjeldsen.


Nyttige links til andre biblioteker og databaser

http://www.tpcloegumkloster.dk/links.html]