Basisforløb for organister (BAO)

Basisforløbet for organister er en slags forskole til PO-uddannelsen. Den indeholder fag, som for en stor del fortsættes på PO-niveauet. Det er en god idé at begynde på BAO, hvis man ikke har spillet med pedal før, ikke har beskæftiget sig med musikteorien eller bare har lyst til at starte sit studium i et lidt roligere tempo! Forløbet er normeret til 2 års (deltids-)studium.

Der undervises i følgende fag:

  • Orgel
  • Musiklære
  • Teori
  • Klaver
  • Hørelære
  • Gudstjenestelære
  • Stemmelægning/sang

Der undervises på hold i alle fag med undtagelse af orgel, sang og klaver. Tilrettelæggelsen af undervisningen varierer fra skole til skole. Kontakt skolerne for informationer om skemaer og årsplan.

Der er mødepligt til undervisningstimer på kirkemusikskolerne.

Der stilles krav om en del hjemmearbejde som forberedelse til såvel solo- som holdtimer. 

Undervisningen foregår på dansk. Det forventes, at studerende, der ikke har dansk som modersmål, behersker sproget i et omfang som minimum svarende til danskprøve A2-niveau.


For at blive optaget på Basisforløbet til Kirkemusiker - orgel og korledelse skal du til en optagelsesprøve. Du kan læse mere om ansøgningsprocedure og hente ansøgningsblanketten her

Du kan læse mere om basislinjen i orgel i studieplanen.

Se faktaark for basis organistuddannelsen her