Basisforløbet for kirkesangere (BAKS)

Basisforløbet for kirkesangere er en slags grundskole for kirkesangere, forkortet BAKS. Her får de studerende en fundamental indføring i alle de aspekter, der er ved jobbet som (enlig) kirkesanger eller kirkekorsanger.

Forløbet er tilrettelagt som et 2-årigt forløb, der afsluttes med bevis for gennemførelse. BAKS kan samtidig danne forskole for kirkemusiker - sang (KM KS d), med sit fokus på grundlæggende vokalteknikker og basale musikalske færdigheder.

Der undervises på hold i alle fag med undtagelse af sang og klaver. Tilrettelæggelsen af undervisningen varierer fra skole til skole. Kontakt skolerne for informationer om skemaer og årsplan.

Der er mødepligt til undervisningstimer på kirkemusikskolerne.

Der stilles krav om en del hjemmearbejde som forberedelse til såvel solo- som holdtimer. 

Undervisningen foregår på dansk. Det forventes, at studerende, der ikke har dansk som modersmål, behersker sproget i et omfang som minimum svarende til danskprøve A2-niveau.

For at blive optaget på Basisforløbet til Kirkemusiker - Sang skal du til en optagelsesprøve. Du kan læse mere om ansøgningsprocedure og hente ansøgningsblanketten her

Du kan læse mere om basislinjen i sang i studieplanen her.

Se faktaark for basisforløbet til kirkemusiker - sang her